top of page

Návrat k bývalému – kdy je to šance a kdy chyba?

Z různých důvodů, jako je nostalgie, touha po starých časech, pocitu jistoty nebo idealizace vztahu a partnera, míváme i po rozchodu myšlenky na návrat k bývalému. Za jakých podmínek je to dobrý nápad? A kdy se držet rčení „dvakrát do jedné řeky nevstoupíš“?


UJASNI SI DŮVODY 

Ujasni si, co je pravým důvodem, který tě motivuje k návratu do minulého vztahu.  


 • Uvědomění si unáhleného kroku – rozchod byl založen spíš na emocích než po zralé úvaze. 

 • Žárlivost a majetnictví – nesneseš, aby měl někoho jiného. 

 • Emoční závislost – zjisti, jestli tvoje touha po návratu nepramení právě z ní. 

 • Pocit prázdnoty nebo samoty, který chceme rychle naplnit a bývalý se k tomu nabízí.  

 • Myslela jsi, že jinde bude tráva zelenější a narazila jsi. 

 • Idealizace partnera – pořád doufáš, že bude takový, jaký byl v prvních měsících.  

 • Strach, že nikoho jiného nepotkáš a podobně. 

 • Společné děti, majetek, propojené životy.  

 • Uvědomění si, co jste dělali špatně a přesvědčení, že jste spolu šťastnější než odděleně. 

 • Láska, kdy nám jde o to, aby byl partner šťastný (i kdyby to mělo být bez nás).  


LÁSKA, NEBO EMOČNÍ ZÁVISLOST? 

Váháš nad tím, jestli je to láska, nebo emoční závislost a nevíš, jak poznat rozdíl? Láska je silné emocionální a důvěrné pouto, kde oba partneři cítí respekt, úctu a podporu a jsou schopni dávat i brát. Emoční závislost se projevuje silnou vazbou na druhou osobu, kdy tvoje emocionální i psychická stabilita je na tomto vztahu závislá. Mezi znaky emoční závislosti můžeme zařadit neustálé myšlenky na partnera, potřebu být v neustálém kontaktu, strach z odmítnutí a samoty, snížení sebevědomí a sebeúcty kvůli vztahu i  ochotu tolerovat nezdravé nebo destruktivní chování ze strany partnera. Partnerská láska je zdravá a rovnovážná, zatímco emoční závislost je nezdravá a způsobuje disharmonii. 


Důvod, který pro návrat máš, je zásadní indicií pro to, zda obnova vztahu bude úspěšná. Je nutné zvážit všechny aspekty vztahu, proč skončil a také jak jste jako partneři reálně kompatibilní.  


JAKÝ BYL DŮVOD K ROZCHODU? 


Příklady častých problémů: 


 • Nefunkční komunikace – páry, které jsou vysoce reaktivní, neumějí spolu mluvit a jejich verbální i neverbální komunikace obsahuje mnoho negativních prvků, které přebijí ty pozitivní.  

 • Odcizení se – k odcizení často vede cesta právě přes nefunkční komunikaci. Už se necítíme jako tým, ale druhého mnohdy vnímáme spíš jako soupeře, což poté vede k dalším nedorozuměním a partneři se časem odcizují. 

 • Nekompatibilita a nesoulad v zásadních otázkách týkajících se životních cílů, priorit, hodnot, představ o směřování budoucnosti a podobně. Sem můžeme zařadit vše týkající se nastavení života, financí, přístupu k řešení situací a podobně. 


Orientujme se podle toho, zda důvod rozchodu způsobil nějaký problém a zda je tento problém řešitelný nebo neřešitelný. Je třeba také vnímat, že neřešitelných problémů může být ve vztahu mnoho, ovšem co je zásadní pro pokračování vztahu je, že víme, že tento problém máme, ale umíme s ním žít a již ho neřešíme. 


POKUD TĚ NÁVRAT K BÝVALÉMU LÁKÁ, POLOŽ SI TYTO OTÁZKY: 


 • Co je teď jinak? Proč by to teď mělo fungovat, co se změnilo? 

 • Co je mým skutečným důvodem k návratu? 

 • Jak bych se rozhodla, kdybych neměla strach? 

 • Co mi tento vztah dává? 

 • Co mi tento vztah bere? 

 • Co to vypovídá o mé sebehodnotě? 

 • Opakovalo se v tomto vztahu něco, co se mi opakovalo už v předchozích vztazích? 

 • A proč by to po obnovení vztahu mělo být jiné? 

 • Co jsem ochotná do vztahu investovat? 

 • A co je do vztahu ochotný investovat partner? 

 • Nakolik je bývalý důvěryhodný člověk, jehož slova se shodují s činy?  

 • Co očekávám, že se změní a na základě čeho se to má změnit? 

 • Co chce změnit partner a jsem ochotná to změnit? 


Jak vidíš, otázek, které si položit, je mnoho. Odpovědi si sepiš, nech si to chvíli rozležet a až pak se rozhodni. V těchto situacích doporučuji nedělat unáhlené kroky, ale rozhodovat se na základě skutečných upřímných pocitů, přičemž je na místě zapojit i naši racionální část osobnosti. 


TADY POZOR! 


Ráda bych upozornila na návraty, které jsou nebezpečné a které nevycházejí – k silně manipulativním partnerům. Manipulátor v tobě zaseje pocity viny a tváří se, že když se srovnáš, tak tě tedy laskavě vezme zpět. Nebo si bude sypat popel na hlavu, slibovat hory, doly a podnikat velká gesta. Uvidíš, že zkusí pravděpodobně obojí, klidně opakovaně. Nic z toho není zdravý přístup ke vztahu. Nespoléhej na to, že se takový člověk změnil. Manipulátor po čase opět využije své moci a vlivu, což mnohdy vede ještě k většímu narušení sebevědomí i sebeúcty a celkovému zhoršení emoční stability. Tím ti sebere sílu z tohoto vztahu opět uniknout. V těchto případech rozhodně doporučuji vyhledat odbornou pomoc. 


KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU NÁVRATU DO VZTAHU 


Jestliže se o návrat chcete pokusit a mít možnost úspěchu, doporučuji se držet těchto faktorů: 


 1. Oboustranně respektující komunikace – základem je umět spolu mluvit s respektem, naslouchat si a dokázat sdělit, co je pro vás důležité.  

 2. Být otevření k naplňování potřeb druhého a dokázat si je sdělit laskavou formou. 

 3. Oboustranné přijetí zodpovědnosti za své chyby a chování (neházet vinu jen na druhého). 

 4. Vyřešit nedorozumění a problémy, které vedly ke konci vztahu. 

 5. Mít důvěru nebo být ochotni ji znovu vybudovat a na tomto budování se podílet. 

 6. Shodující se vize budoucího života. 

 7. Být kompatibilními partnery nebo to, co kompatibilní není, přijmout a nevnímat jako problém. 

 8. Pracovat i na vztahu k sobě – z toho totiž vychází i vztah partnerský. 


Obnovení vztahu je skvělou příležitostí pro rekonstrukci hranic, nastolení respektujícího chování a celkové nastavení nového fungování. Nutným předpokladem zůstává, že chtít musí oba! Pokud partner nemá zájem na vyřešení problému, není ochoten hledat kompromisy a není ochoten na vztahu pracovat, pak je velice nízká pravděpodobnost úspěšného návratu.


Rozhodnutí vrátit se k bývalému partnerovi je složité a vyžaduje pečlivé zvážení všech okolností. Je důležité uvědomit si, že návrat do starých vod většinou nevede ke šťastným koncům. I přesto existují případy, kdy návrat zafungoval a vztah se stal silnějším a láskyplnějším než předtím. 300 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Paradox žárlivosti

Žárlivka se svým chováním většinou snaží předejít tomu, aby jí partner zahnul nebo aby ho ztratila. Jenže přílišným žárlením si v tomto případě jen sama sobě “kope hrob”. Říkám tomu paradox žárlivosti

Vztahy podle květin. Jste typ fíkus nebo kaktus?

Zajímaly jste se někdy o botaniku? Já upřímně moc ne, ale to, že některé rostliny v mojí kanceláři začaly chřadnout, mě donutilo začít se víc zajímat o správnou péči o ně. A zjistila jsem zajímavou vě

Comments